Produkter til fødevareindustrien

Socko Sol 2000

Socko Sol 2000


VARENUMMER: DA 19200

Anvendelse:
Til afrensning ved neddrypning, overbrusning eller med børste.
Delene kan evt. blæses tør med trykluft.
Kan ikke afskylles med vand.