Produkter til fødevareindustrien

Socko Sol 500

sol_500


VARENUMMER: KESE 20502 

Anvendes til fjernelse af olie, fedt, tjære, bitumen o.lign.

Lægges ud over overfladen, og får lov til at virke i 1-10 min. Afspules herefter med vand.

Overfladen efterlades ren og vandafvisende.

Kan også anvendes i højtryksrenser (0,5-1%), samt rensebar.

Skyllevandet skal passere en olieudskiller.