Produkter til kemi og rengøring

ProTec 220

protec_220


VARENUMMER: AE 9612

ProTec 220 er en kraftig universal kædeolie med gode vedhæftende egenskaber, højt viskocitetsindex og lavt størkepunkt (-42 0C), hvorfor olien også er velegnet til smøring af kolde kæder.

P.g.a. oliens meget høje filmstyrke samt det store indhold af PTFE mikro partikler, opnås lange smøreintervaller.

Egenskaber og fordele:                             Anvendelse:

Meget stort temperaturområde                    Varme kæder

Tåler høj belastning                                     Kolde kæder

Reducerer slid                                             Bøs

Lavere friktion                                              Glidelejer

Forlængede smøreintervaller                      Bevægelige dele