Produkter til industrien

RTU Extra (insektmiddel)

RTU Extra (insektmiddel)


VARENUMMER: OCC 1615-001/3054

Effektivt og let at bruge - Lugter ikke - Har en vis langtidsvirkning - Indeholder ingen skadelige drivgasser


Brugsanvisning
RTU Universal Insekt anvendes til bekæmpelse af insekter i og omkring beboelse, hvor insekterne generer. Sprøjt i/på de steder, hvor insekterne opholder sig.

Produktet skal omrystes grundigt inden brug.
Før behandling af sarte materialer, test på et ikke synligt område. Sørg for at overfladerne er rengjorte før behandling. Kravlende insekter: Sprøjt direkte på insekterne, deres skjul og opholdssteder. Sprøjt i en afstand af ca. 30 cm. Der behandles med 3-4 tryksprøjt pr. løbende meter. Insekterne vil dø kort efter kontakt med midlet.
Overdæk eller undgå at sprøjte i nærheden af akvarier og fuglebure.
Må ikke anvendes på planter.Myrer kommer ind mange steder, f.eks. ved rørgennemføringer, i små sokkelrevner, under døren mv.  Brug RTU Universal Insekt der, hvor myrerne kommer ind.

Bænkebidere findes ofte, hvor der er fugt og træmateriale. Spray ved listerne, hvor bænkebiderne kommer ind i huset.Sølvfisk lever bl.a. i badeværelser og køkkener. De lever af cellulose og kan gøre stor skade på tapet og frimærkesamlinger. Spray på gulvet og langs revner og sprækker ved gulv og langs sokkel.Kakerlakker kan lide varme/fugt og vore madrester og affald. Rengør omhyggeligt og spray med RTU Universal Insekt i køkkenskabe ved/bag køleskab, ovn, opvaskemaskine samt ved rørgennemføringer, hvor de ofte sidder.Edderkopper bekæmpes, hvor de færdes. Spray i hjørner og vindueskarme med RTU Universal Insekt.Lopper kan være vanskelige at bekæmpe. Støvsug grundigt tæpper, trægulve og møbler. Brug RTU Universal Insekt alle steder, hvor der er sprækker i gulv, og på tæpper og møbler, hvor lopper og æg gemmer sig.Bekæmp også evt. husdyr med dyrlægens anbefalede loppemidler. RTU Universal Insekt må IKKE anvendes på selve husdyret.