Produkter til industrien

Glyfonova Plus

Glyfonova Plus


VARENUMMER: OCC 1641

Ukrudsbekæmpelse samt nedsivning i korn, kornblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst. Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspring samt selektiv ukrudtbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, og planteskole- og skovkulturer samt jernbaner.