Diesel Optimizer

diesel-optimizer-label


Det multifunktionelle additiv til diesel

  • Forbedrer startvilligheden ved at forhøje cetantallet
  • Bedre koldstart og højere ydelse
  • Renser og holder indsprøjtningssystemet rent
  • Beskytter mod korrosion, bakterier og svampe (dieselpest)
  • Sikre bedre motorgang og forhindrer driftsforstyrrelser

Se mere i produktbladet

Yderligere information og databladeProduktblad

Sikkerhedsdatablad